bmb kancelaria

BMB Kancelaria Radców Prawnych jest spółką prawniczą zajmującą się od 2004 roku świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego z branży budowlanej, ubezpieczeniowej, przemysłowej a także medycznej.

Jej założycielami są radcowie prawni Ewa Górecka ( z domu Jarus) i Dominik Banaś, którzy ze studenckiej przyjaźni i wspólnych pierwszych doświadczeń zawodowych zbudowali kancelarię. Nasz zespół tworzy 7 osób, sześciu radców prawnych i szefowa sekretariatu.

Ewa Górecka | radca prawny | wspólnik

Wspólnik BMB Kancelarii Radców Prawnych od 2004 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administarcji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo, który ukończyła w 1998 roku. W latach 2000-2003 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, zakończoną egzaminem zawodowym. Wykładowca studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania, od 2018 roku wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu, specjalista prawa medycznego i rodzinnego.

W wolnych chwilach

Dominik Banaś | radca prawny | wspólnik

Współzałożyciel i wspólnik kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2005 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakończył pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W roku 2012 uzyskał tytuł MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowlanych.

W wolnych chwilach

Magdalena Chreptowicz | radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale sądowym jednego z polskich banków. Pracowała również na rzecz firm windykacyjnych w sprawach związanych z branżą odszkodowawczą. Z BMB Kancelaria Radców Prawnych E. Górecka, D. Banaś sp. j. współpracuje od 2016 r. W kancelarii zajmuje się obsługą spraw kredytów frankowych, sprawami z branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej, a także prawem spółdzielczym.

W wolnych chwilach

Krystian Przygoński | radca prawny

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie). W okresie 2013-2015 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakończył pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym. Od 2016 roku wpisany na listę radców przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W trakcie studiów oraz aplikacji odbywał praktyki oraz był zatrudniony w kancelariach prawnych w Warszawie oraz Wrocławiu, a także w dziale prawnym spółki w branży motoryzacyjnej. Z BMB Kancelarią Radców Prawnych E.Górecka, D.Banaś sp.j. związany od 2014 roku.

W wolnych chwilach

Marta Szymańska | radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Administracja. W latach 2018-2020 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakończyła pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym. Od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Z BMB Kancelarią Radców Prawnych E. Górecka, D. Banaś sp.j. związana od 2014 roku.

W wolnych chwilach

nasz zespół

Adrianna Piasna

szefowa sekretariatu

co robimy

Jesteśmy kancelarią, która nie zajmuje się wszystkim. Z uwagi na dbałość o jakość i profesjonalizm naszych usług nie świadczymy pomocy prawnej w zakresie doradztwa podatkowego. Przez ponad 15 lat zyskaliśmy doświadczenie, które pozwala nam zaoferować obsługę prawną każdej osobie fizycznej i każdemu innemu podmiotowi.

Są jednak branże w których możemy się poszczycić szczególnymi osiągnięciami i wiedzą. Do nich bezsprzecznie należy prawo budowlane, medyczne i rodzinne oraz zagadnienia związane z kredytami frankowymi.

prawo budowlane

prawo medyczne

prawo rodzinne

kredyty frankowe

kredyty frankowe

Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sprawach o roszczenia z umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Ponadto, pomagamy także odzyskać zapłacone składki za ubezpieczenie niskiego wkładu.
Kredyty waloryzowane do waluty obcej, były oferowane przez banki konsumentom głównie w latach 2003 do 2011. Wśród nich należy wyróżnić kredyty indeksowane i denominowane.

Kredyt indeksowany to kredyt, w którym wskazana w umowie kwota kredytu wyrażona jest w walucie polskiej. Jednocześnie w dniu uruchomienia kredytu lub jego transzy, saldo zadłużenia przeliczane jest na walutę obcą i pozostaje w niej wyrażone przez cały okres kredytowania. Dalsze przeliczenie dokonywane jest w odniesieniu do poszczególnych rat kredytu z waluty obcej na złotówki.

Ten typ umowy był stosowany m.in. przez:

– Getin Bank S.A., Dom Bank S.A., Nobel Bank S.A. (aktualnie Getin Nobel Bank S.A.),

– Kredyt Bank S.A. (aktualnie Santander Bank Polska S.A.),

– Bank Millenium S.A.,

– Santander Consumer Bank S.A.,

– BRE Bank S.A., Multibank (aktualnie mBank),

– EFG Polbank S.A., EFG Eurobank S.A. (aktualnie Raiffeisen Bank Interational AG).

Z kolei, Kredyt denominowany to kredyt, w którym wartość kredytu została wyrażona w walucie obcej na podstawie wstępnego przeliczenia wnioskowanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu w walucie polskiej szacunkowo przeliczonej na walutę obcą. Kwota kredytu denominowanego nie jest znana w chwili zawierania umowy. Kwota kredytu jest wypłacana i spłacana w złotówkach. Przeliczenie w chwili uruchomienia obywa się po kursie kupna waluty obcej banku, a spłata następuje po kursie sprzedaży banku.

Ten typ umowy był stosowany m.in. przez:

– Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie PKO BP S.A.),

– PKO BP S.A.,

– BZ WBK S.A.(aktualnie Santander Consumer Bank Polska S.A.),

– Bank Ochrony Środowiska S.A.,

– BGŻ S.A., Fortis (aktualnie BNP Paribas S.A.).

Większość kierowanych do sądów spraw sprowadza się do wykazania, że umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule waloryzacyjne, które z uwagi na swoją bezskuteczność podlegają eliminacji z umowy. Skutkiem wyeliminowania klauzul waloryzacyjnych z umowy jest tzw. zerwanie powiązania kredytu z kursem waluty obcej od początku jej istnienia, a w konsekwencji zwrot nadpłaconych rat i obniżenie salda kredytu. Ponadto, w określonych przypadkach skutkiem wyeliminowania klauzul waloryzacyjnych z umowy może być również nieważność całej umowy.

wyrok TSUE

Frankowicze powinni wziąć sprawy w swoje ręce, a pozwala im na to najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kamila Dziubak i Justyny Dziubak p-ko Raiffeisen Bank International AG, nr C-260/18 z dnia 3 października 2019 r. Orzeczenie to może przyczynić się przede wszystkim do utrwalania korzystnej linii orzeczniczej w sprawach frankowych.

Trybunał udzielił odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne polskiego sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął na stanowisku, że nieuczciwe warunki umowne powinny być eliminowane przez sąd krajowy z treści zawartej umowy. Zdaniem Trybunału powstałe po wyeliminowanych nieuczciwych warunków umownych luki mogą zostać zastąpione jedynie przepisami prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym. W ocenie Trybunał art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnienia powstałej w umowie luki wyłącznie przepisami prawa krajowego o charakterze ogólnym, wynikających z zasad słuszności czy ustalonych zwyczajów.

W ocenie Trybunału, jeżeli umowa może obowiązywać nadal bez postanowień niedozwolonych, to powinna być ona kontynuowana. Jednakowoż, jeżeli w ocenie sądu krajowego wyeliminowane nieuczciwych warunków będzie prowadziło do zmiany głównego charakteru umowy, a bez nich umowa zgodnie z prawem krajowym nie będzie mogła być wykonywana, przepisy prawa unijnego nie stoją na przeszkodzie unieważnieniu całej umowy. Co jednak bardzo ważne, sąd krajowy powinien brać, w tej kwestii pod uwagę zdanie konsumenta. Zdaniem Trybunału konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy, jeżeli nie zamierza z tej ochrony korzystać. Ponadto, równie istotnym jest, że skutki wynikające z unieważnienia umowy, sąd krajowy winien oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu.

Kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego nie są zmartwieniem tylko polskich kredytobiorców, podobne problemy mieli kredytobiorcy m.in. na Węgrzech czy w Chorwacji. Jednak w tych krajach z pomocą przyszło państwo, wypracowane zostały lepsze lub gorsze rozwiązania systemowe dla frankowiczów. W Polsce, pomimo obietnic niektórych polityków rozwiązania ustawowego ciągle nie widać na horyzoncie. W związku z tym jedną szansą dla kredytobiorców mających kredyty indeksowane/denominowane do CHF jest wziąć sprawę w swoje ręce i wystąpić przeciwko bankowi do sądu.

Każdą sprawę frankową polski sąd rozpatruje indywidualnie. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Jednakowoż w związku z tym, że jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, polski sąd rozstrzygający sprawę, będzie musiał brać pod uwagę stanowisko Trybunału, a jego orzeczenie winno być z nim zgodne.

skontaktuj się z nami

  BMB Kancelaria Radców Prawnych
  E Górecka, D. Banaś sp. j.

  ul. C. K. Norwida 20/2
  50-374 Wrocław
  tel: 71/720 50 50
  fax: 71/720 50 58

  email: biuro@bmbkancelaria.pl
  www: bmbkancelaria.pl

  NIP: 899-252-10-30
  REGON: 933036197